Waarom is het Wi-Fi indicator laag terwijl de Network indicator groen is?

Je Bitebird is in wezen jouw modem: hoe verder weg je van je Bitebird (oftewel: modem) bent, des te slechter het signaal wordt. Als de Wi-Fi indicator laag is terwijl de netwerkindicator groen is, dan ben je te ver weg van je Bitebird.

Trustpilot